شاخص مدیران خرید صنایع تولیدی چین در ماه ژانویه به 49.2 در صد رسید
2024/01/31 15:56:33

اداره ملی آمار چین در روز چهارشنبه 31 ژانویه عملکرد شاخص مدیران خرید چین در ژانویه 2024 را اعلام کرد.

در ماه ژانویه، شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) 49.2 درصد بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش داشت که نشان از بازگشت سطح رونق صنعت تولید دارد.

از نظر اندازه موسسات، شاخص مدیران خرید بخش تولید موسسات بزرگ 50.4 درصد بود که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است؛ شاخص مدیران خرید بخش تولید موسسات متوسط با رشد 0.2 در صد به 48.9 درصد رسید و شاخص مدیران خرید بخش تولید موسسات کوچک 47.2 درصد بود که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش داشته است.

  • 2024/01/31 15:56:33
  • GMT+08:00
  • /