درآمد شرکت های فرهنگی چین در سال 2023 میلادی 8.2 درصد افزایش یافت
2024/01/30 11:12:46

براساس داده های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین در روز سه شنبه 30 ژانویه، نظرسنجی از 73 هزار شرکت فرهنگی این کشور با درآمد سالانه بیشتر از 10 میلیون یوان نشان می دهد که در سال 2023 درآمد تجاری این شرکتها به 12951.5 میلیارد یوان رسید که نسبت به سال قبل 8.2 درصد افزایش داشته است. در این میان، 16 زیرمجموعه صنایع با فرمت های فرهنگی جدید آشکار به درآمد عملیاتی 5239.5 میلیارد یوان دست یافتند که نسبت به سال قبل 15.3 درصد افزایش داشت.

از نظر انواع صنعت، صنعت تولید فرهنگی به درآمد 4096.2 میلیارد یوان دست یافت که نسبت به سال قبل 0.6 درصد افزایش داشت؛ صنعت عمده فروشی و خرده فروشی فرهنگی به درآمد 2081.4 میلیارد یوان با افزایش 6.1 درصدی دست یافت. درآمد صنعت خدمات فرهنگی به 6773.9 میلیارد یوان رسید که 14.1 درصد فزونی گرفت.

از نظر زمینه‌ها، حوزه‌های فرهنگی اصلی به درآمد عملیاتی 8397.8 میلیارد یوان دست یافتند که افزایش 12.2 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد؛ حوزه‌های مربوط به فرهنگی درآمد 4553.7 میلیارد یوان، افزایش 1.5 درصدی به دست آوردند.

در سال 2023، شرکت های فرهنگی به سود کل 1156.6 میلیارد یوان دست یافتند که نسبت به سال قبل 30.9 درصد افزایش داشت. در پایان سال 2023، دارایی‌های شرکت‌های فرهنگی بالغ بر 19.62 تریلیون یوان بود که نسبت به پایان سال قبل 7.6 درصد افزایش داشت.

  • 2024/01/30 11:12:46
  • GMT+08:00
  • /