تولید مجسمه های گلی ببر شکل برای عرضه به بازار
2024/01/30 14:31:57

با نزدیک شدن به عید بهار چینی، روستاییان شروع به تولید مجسمه های گلی ببر شکل برای عرضه به بازار کرده اند. روستای نیه جیا جوانگ گا ئومی، شاندونگ در شرق چین سخت مشغول ساخت این مجمسه های سفالی ببر شکل به عنوان یک میراث فرهنگی ناملموس ملی چین هستند. 

  • 2024/01/30 14:31:57
  • GMT+08:00
  • /