شکوفه های گیلاس در فصل زمستان
2024/01/30 09:26:11

با شکوفایی شکوفه های گیلاس در فصل زمستان، فضای شهر منگ زی، استان یون نان در جنوب غربی چین بسیار رویایی و زیبا شده است.

  • 2024/01/30 09:26:11
  • GMT+08:00
  • /