وزارت امور خارجه چین: منتظر اجرای احکام دیوان بین المللی سازمان ملل در مورد اسرائیل هستیم
2024/01/30 09:51:45

 وانگ ون‌بین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه 29 ژانویه، در مورد دستور اقدامات موقتی دیوان بین المللی سازمان ملل مبنی بر الزام اسرائیل به اتخاذ تمام تدابیر برای جلوگیری از "نسل کشی" در نوار غزه گفت که چین در انتظار اجرایی شدن این اقدامات موقت دیوان بین المللی است.

در کنفرانس مطبوعاتی همین روز خبرنگاری پرسید: بر اساس گزارش‌ها، دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد در روز بیست و ششم ژانویه حکم خود درباره پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به دلیل ارتکاب به «نسل‌کشی» در نوار غزه صادر کرد و از اسرائیل خواست تمام تدابیر را برای جلوگیری از بروز نسل کشی در نواره غزه در پیش بگیرد تا وضعیت انسانی در این منطقه بهبود یابد و اسرائیل را ملزم کرد که ظرف یک ماه وضعیت اجرای این دستور را به دیوان بین المللی سازمان ملل گزارش دهد. نظر چین در این مورد چیست و آیا از این حکم دیوان بین المللی حمایت می کند؟

 وانگ ون‌بین گفت که چین دستور اقدامات موقت صادر شده توسط دیوان بین المللی را مورد توجه قرار داده است. این حکم مورد حمایت اکثریت قاطع قضات دادگاه قرار گرفته و به نگرانی های گسترده جامعه بین المللی در مورد حفاظت از غیرنظامیان، ترویج کاهش تنش های منطقه ای و کاهش بحران انسانی در نوار غزه پاسخ داد. ما منتظر اجرای موثر اقدامات موقت فوق الذکر هستیم.

  • 2024/01/30 09:51:45
  • GMT+08:00
  • /