رشد ۷.۴ درصدی سود شرکت‌های دولتی چین طی سال ۲۰۲۳
2024/01/30 15:28:20

وزارت دارایی چین روز دوشنبه ۲۹ ژانویه گزارشی از عملکرد اقتصادی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت چین در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد. در سال ۲۰۲۳، داده‌های شاخص عملکرد اصلی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولتی چین به رشد پیوسته خود ادامه داده و روند صعودی بیشتر تثبیت شد. کل سود شرکت های دولتی به ۴۶۳۳ میلیارد یوان رسید که نسبت به سال قبل ۷.۴ درصد افزایش داشت.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ کل درآمد شرکت های دولتی به 85730 میلیارد یوان رسید که نسبت به سال قبل ۳.۶ درصد افزایش داشت. مالیات‌های قابل پرداخت شرکت های دولتی به ۵۸۷۴ میلیارد یوان رسید که نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد کاهش داشت. تا آخر ماه دسامبر سال ۲۰۲۳، نرخ بدهی دارائی‌ شرکت های دولتی به ۶۴.۶ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد افزایش داشت.


  • 2024/01/30 15:28:20
  • GMT+08:00
  • /