مردم «تیان‌جین» در تدارک عید بهار + تصاویر
2024/01/29 09:24:45

با نزدیک شدن سال نوی قمری چینی یا همان عید بهار، مردم در سراسر کشور پهناور چین در حال آماده شدن برای جشن‌های عید هستند.

ساکنان شهر «تیان‌جین» در شمال چین نیز این روزها سخت در تکاپو هستند تا خریدهای شب عید خود را انجام دهند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 28 ژانویه (8 بهمن) گرفته است.

  • 2024/01/29 09:24:45
  • GMT+08:00
  • /