مسابقه و رقص با اژدها
2024/01/29 14:21:56

مسابقه و رقص با اژدهای دست ساز از چوب بامبو، حال و هوای شادمانه ای به فوجو، استان جه جیانگ در شرق چین داده است. 

  • 2024/01/29 14:21:56
  • GMT+08:00
  • /