بازدید کودکان از موزه خودروی پکن طی تعطیلات زمستانی
2024/01/29 09:13:03

بسیاری از کودکان در تعطیلات زمستانی به همراه والدین خود از موزه خودرو پکن بازدید کردند و با حضور در کلاس‌های علمی عمومی درباره خودرو مطالبی را بیاموزند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 28 ژانویه (8 بهمن) گرفته است.

  • 2024/01/29 09:13:03
  • GMT+08:00
  • /