رشد چشمگیر سود صنعتی چین طی سال 2023
2024/01/28 09:40:48

داده‌های رسمی منتشر شده در روز شنبه نشان داد، شرکت‌های صنعتی بزرگ چین برای پنجمین ماه متوالی در دسامبر 2023 شاهد افزایش سود ترکیبی خود بوده‌اند.

داده‌های «اداره ملی آمار» نشان می‌دهد، سود شرکت‌های بزرگ صنعتی بزرگ با درآمد تجاری سالانه اصلی دستکم 20 میلیون یوان (2.8 میلیون دلار) در ماه دسامبر 2023 در مقایسه با مدت مشابه 2022 رشد 16.8 درصدی داشته است.

سود شرکت‌های بزرگ صنعتی در سال گذشته به 7.69 تریلیون یوان رسید که 2.3 درصد نسبت به سال 2022 کاهش داشت و سرعت افت 2.1 واحد درصد نسبت به 11 ماهه اول کاهش یافت.

بخش‌های تولید و تامین برق، گرمایش، گاز و آب بهترین عملکرد در سال 2023 را داشتند و سود ترکیبی در مقایسه با سال 2022، افزایش چشمگیر 54.7 درصدی را نشان داد. این افزایش 3.1 درصد به رشد کلی سود صنعتی کشور کمک کرد.

سود بخش تولید تجهیزات در سال گذشته میلادی 4.1 درصدی داشت و 2.4 واحد درصد بالاتر از نرخ رشد ثبت شده در سال 2022 بود.

بر اساس اداره ملی آمار، از میان 41 دسته صنعتی که توسط این اداره مورد ارزیابی قرار گرفتند، 27 دسته رشد سود داشته‌اند.

 

  • 2024/01/28 09:40:48
  • GMT+08:00
  • /