جنب و جوش عید بهار در «ارومچی» از دریچه دوربین
2024/01/28 09:30:44

با نزدیک شدن عید بهار چین، «ارومچی» مرکز منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ منظره‌ای با شکوه به خود گرفته و مردم در بازارها بشدت در جنب و جوش هستند تا کالاهایی را برای جشن سال نوی چینی خریداری کنند.

شما هم با تصاویر حاضر که عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 27 ژانویه (7 بهمن) گرفته به ارومچی سری بزنید.

 

  • 2024/01/28 09:30:44
  • GMT+08:00
  • /