برگزاری رویداد فرهنگی در کویت به مناسبت فرا رسیدن عید بهار چین
2024/01/27 08:54:48

رویدادی فرهنگی به مناسبت فرا رسیدن عید بهار چین روز پنجشنبه 25 ژانویه (5 دی) در «مرکز فرهنگی چین» در استان «حولی» کویت برگزار شد.

بیش از 100 مهمان در این مرکز جمع شدند تا غذاهای سنتی را بچشند و نقاشی، خوشنویسی، کاغذبُری و هنر چای چینی را تجربه کنند.

«شیخه عنود» از اعضای خاندان سلطنتی کویت نیز در این رویداد شرکت کرد و خوشنویسی چینی خود را به حضار نشان داد.

  • 2024/01/27 08:54:48
  • GMT+08:00
  • /