مجسمه‌های یخی ساحلی در «رونگ‌چنگ»
2024/01/27 09:14:06

موج سرمایی که در روزهای اخیر چین را فرا گرفت، دمای هوا را به شدت کاهش داد و هوای برفی را به ساحلس «رونگ‌چنگ» استان «شاندونگ» (شرق چین) رسانده است.

یخ و برف روز چهارشنبه صخره‌های ساحلی را پوشاند و آنها را شبیه مجسمه‌های یخی کرد.

  • 2024/01/27 09:14:06
  • GMT+08:00
  • /