از سرگیری روابط دیپلماتیک بین چین و نائورو با منافع ملی دو کشور و روند تاریخی مطابقت دارد
2024/01/26 10:54:03

"تنها یک کشور به نام چین وجود دارد، اصل چین واحد در جهان به رسمیت شناخته شده است"." نائورو مناظر زیبایی از دریا دارد و از گردشگران چینی دعوت می کند و خوشامد می گوید ".… در این روزها مردم جزیره نائورو در اقیانوس آرام از سرگیری روابط دیپلماتیک بین چین و نائورو را مورد استقبال قرار دادند. پیش از این، مجلس نائورو با تمام آراء توافق مصوبۀ "قطع روابط دیپلماتیک" با منطقه تایوان و از سرگیری روابط دیپلماتیک با چین را تصویب کرد. همه اینها نشان می دهد که تصمیم دولت نائورو نماینده خواست‌ مردمش است و با منافع ملی نائورو و روند تاریخی مطابقت دارد.

از سرگیری بی قید و شرط روابط دیپلماتیک نائورو با چین یک تصمیم دیپلماتیک مستقل است و بار دیگر ثابت می کند که اصل چین واحد، اجماع عمومی جامعه بین المللی است. پس از امضای بیانیه مشترک چین و نائورو در مورد از سر گیری روابط دیپلماتیک در روز چهارشنبه 24 ژانویه، تعداد کشورهایی که روابط دیپلماتیک با چین برقرار کرده اند به عداد 183 رسیده است. در مقابل، حکومت تایوان در حال حاضر تنها با 12 کشور به اصطلاح روابط «دیپلماتیک» دارد.  مقایسه 183 به 12 نشان می دهد که اصل چین واحد مورد حمایت گسترده قرار دارد و اتحاد چین یک رویکرد اجتناب ناپذیر در عصر کنونی است.

دولت نائورو در این بیانیه خاطرنشان کرد که بر اساس قطعنامه 2758 سازمان ملل متحد، تایوان بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین است و دولت جمهوری خلق چین نیز تنها دولت قانونی نماینده تمام چین است. قطعنامه 2758 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اصل چین واحد را تایید کرده است، یک اصل حقوقی بین المللی است و جایی برای تحریف یا تفسیر نادرست وجود ندارد.

علاوه بر این، از سرگیری روابط دیپلماتیک بین چین و نائورو باعث شده است که جهان به وضوح بداند، جدایی طلبی تایوان یک بن بست است. از زمان روی کار آمدن حزب دموکراتیک پیشرو تایوان در سال 2016 میلادی، 10 کشور «روابط دیپلماتیک خود» را با مقامات تایوان قطع کرده اند.

وزیر امور خارجه نائورو در مصاحبه اخیر با رادیو و تلویزیون مرکزی چین اشاره کرد که رسانه های چینی نائورو را «مروارید اقیانوس آرام» معرفی می کنند. این نشان می دهد که چین همیشه به برابری و احترام در مبادلات بین المللی پایبند بوده و صادقانه به سایر کشورها کمک می کند تا با هم توسعه پیدا کنند.

در سال های اخیر با کمک چین زیرساخت های کشورهای جزیره ای اقیانوس آرام مانند پاپوآ گینه نو، وانواتو و جزایر سلیمان بهبود یافته و رشد اقتصادی و اشتغال نیز بهتر شده است. پس از از سرگیری روابط دیپلماتیک بین چین و نائورو، چین به سیاست «چهار احترام کامل» پایبند خواهد بود و مبادلات و همکاری با نائورو را در زمینه های مختلف در پیش خواهد گرفت.

  • 2024/01/26 10:54:03
  • GMT+08:00
  • /