شهر همیشه بهار
2024/01/25 16:31:21

به نظر می رسد که سرمای زمستان هیچ تأثیر بر شهر کونمینگ، مرکز استان یون نان واقع در جنوب غربی چین نداشته و مناظر زیبای آن هر بیننده ای را آماده از راه رسیدن بهار می کند. 

  • 2024/01/25 16:31:21
  • GMT+08:00
  • /