نخستین واحد شناور ذخیره سازی و گاز سازی مجدد گاز طبیعی مایع چین
2024/01/25 11:30:00

این واحد شناور ذخیره سازی و گاز سازی مجدد گاز طبیعی مایع (FSRU) که با تغییر کاربری مخازن کروی حمل گاز مایع ماس (MOSS) ساخته شده روز سه شنبه در شانگهای تحویل داده شد. این شناور با طول 296 متر و ظرفیت ذخیره 137 هزار متر مکعب قرار است به منظور کاهش انتشار کربن در یک پایانه گاز طبیعی مایع در قبرس مورد استفاده قرار بگیرد.  

  • 2024/01/25 11:30:00
  • GMT+08:00
  • /