غروب پرتکاپوی «باند» شانگهای
2024/01/24 20:28:42

غروب زیبای روز سه شنبه در منطقه باند و خیابان نان جینگ شهر شانگهای شاهد رفت و آمد و تکاپوی مردم و گردشگران بود. ساختمان های تاریخی و برج های بلند بهترین تصویر برای کسانی بود که می خواستند روز خود را با دیدن یک منظره زیبا به پایان برسانند

  • 2024/01/24 20:28:42
  • GMT+08:00
  • /