از سرگیری روابط دیپلماتیک چین و نائورو
2024/01/24 14:49:32

جمهوری خلق چین و جمهوری نائورو روز چهارشنبه 24 ژانویه روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند.

  • 2024/01/24 14:49:32
  • GMT+08:00
  • /