جشن زمستانی
2024/01/23 11:20:02

با بازدید از شادپیمایی فانوس های برفی دره لونگ چینگ که تا 28 فوریه امسال در پکن بر پا خواهد بود، می توانید بهترین خاطرات زمستانی خود را در میان هزاران مجسمه از جنس یخ و برف و فانوس های یخی جادوی رقم بزنید.

  • 2024/01/23 11:20:02
  • GMT+08:00
  • /