برق خورشیدی در «شان نان»
2024/01/22 21:59:19

پایگاه تولید برق خورشیدی «سربونگ» در شهر شان نان واقع در فلات چینگ های-تبت واقع در جنوب غربی چین، بزرگترین پایگاه برق خورشیدی واقع شده در ارتفاع بالا در سراسر جهان است و ا پایان سال 2023 به شبکه برق چین متصل شده است. 

  • 2024/01/22 21:59:19
  • GMT+08:00
  • /