برداشت هویج در «بین یانگ»
2024/01/22 15:45:03

کشاورزان شهرستان بین یانگ منطقه خودمختار گوانشی جوانگ در جنوب چین مشغول برداشت هویج هستند. با توجه به شرایط آب و هوایی خوب این شهرستان، محصول هویج آن در سال های اخیر بسیار خوب بوده و به افزایش درآمد کشاورزان بسیار کمک کرده است. 

  • 2024/01/22 15:45:03
  • GMT+08:00
  • /