حجم تجارت تحویل سریع چین در سال 2023 میلادی به 132 میلیارد و 70 قطعه رسید
2024/01/22 15:19:52

آمار روز دو شنبه، 22 ژانویه (2 بهمن) که توسط اداره ملی پست چین منتشر شد نشان می دهد که در سال 2023 میلادی، حجم تجارت تحویل سریع چین به 132 میلیارد و 70 قطعه رسید که در مقایسه با سال گذشته 19.4 درصد افزایش یافته است.

در این میان، حجم تجارت تحویل سریع داخل شهری در سال 2023 میلادی 13 میلیارد و 640 میلیون قطعه بود که در مقایسه با سال گذشته 6.6 درصد افزایش یافته است. حجم تجارت تحویل سریع بین شهرهای مختلف 115 میلیارد و 360 میلیون قطعه بود که در مقایسه با سال گذشته 20.5 در صد افزایش یافته است. حجم تجارت تحویل سریع بین چین و کشورهای دیگر و یا مناطق هنگ کنگ، ماکائو و تایوان 3 میلیارد و 70 میلیون قطعه بود که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 52 درصد افزایش داشته است.

در سال 2023 میلادی، ترکیب حجم تجارت تحویل سریع در مناطق شرقی، مرکزی و غربی چین به ترتیب 75.2 درصد، 16.7 درصد و 8.1 درصد بود. در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته، ترکیب حجم تجارت تحویل سریع در منطقه شرقی چین 1.6 درصد کاهش یافته، ترکیب حجم تجارت تحویل سریع در منطقه مرکزی 1 درصد افزایش یافته و این رقم در منطقه غربی چین 0.6 درصد افزایش یافته است.

  • 2024/01/22 15:19:52
  • GMT+08:00
  • /