کاخ بهشت برفی «جینگ پو»
2024/01/22 17:55:32

بیست و سومین کاخ بهشت برفی در کنار دریاچه «جینگ پو» استان های لونگ جیانگ در شمال شرقی چین از روز دوشنبه میزبان گردشگران بود. این کاخ با نقوش فرهنگی مانند نُه برج و دو اژدهای خود بازدیدکنندگان را به دوران باستان قلمروی دریای بوهای می برد. 

  • 2024/01/22 17:55:32
  • GMT+08:00
  • /