کشت و برداشت میوه اژدها در زمستان
2024/01/21 12:11:39

در چند روز باقی مانده از فصل زمستان، خوردن میوه اژدهای تازه جمع آوری شده در پایگاه کاشت در گوی گانگ، گوانگشی درجنوب چین همچنان لذتبخش است. 

  • 2024/01/21 12:11:39
  • GMT+08:00
  • /