جذب 1100 میلیارد یوان سرمایه‌های خارجی توسط چین در سال 2023 میلادی
2024/01/20 14:54:34

آمارهایی که روز جمعه 19 ژانویه (29 دی) توسط وزارت بازرگانی چین منتشر شده نشان می‌دهد که در سال 2023 میلادی، 53 هزار و 766 مؤسسه با سرمایه خارجی جدید در چین تاسیس شده است که در مقایسه با سال 2022،  39.7 درصد افزایش یافته و 1133 میلیارد و 910 میلیون یوان سرمایه خارجی را مورد استفاده قرار داده که در مقایسه با  سال 2022، 8.0 در صد کاهش یافته، اما بازهم در سطح بالای تاریخی قرار گرفته است.

از لحاظ صنایع، استفاده واقعی از سرمایه خارجی در صنعت تولیدات 317 میلیارد و 920 میلیون یوان است که در مقایسه با سال 2022، 1.8 در صد کاهش یافته است. استفاده واقعی از سرمایه خارجی در صنعت خدمات 776 میلیارد و 80 میلیون یوان است که  13.4 در صد کاهش یافته است. صنایع با فناوری پیشرفته سرمایه خارجی 423 میلیارد و 340 میلیون یوان جذب کرده که 37.3 در صد از کل استفاده واقعی از سرمایه خارجی را تشکیل داد و در مقایسه با سال 2022 میلادی 1.2 در صد افزایش یافته است و رکوردی جدید را به ثبت رسانده است. از  لحاظ مبدأ، سرمایه گذاری واقعی در چین توسط فرانسه، بریتانیا، هلند، سوئیس، استرالیا به ترتیب 84.1 درصد، 81.0 درصد، 31.5 درصد، 21.4 درصد و 17.1 درصد افزایش یافته است.

  • 2024/01/20 14:54:34
  • GMT+08:00
  • /