افزایش سفارش تاکسی‌های اینترنتی چین طی ماه دسامبر 2023
2024/01/20 09:31:36

داده‌های وزارت حمل و نقل که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد، خدمات سفارش خودروهای آنلاین (تاکسی اینترنتی) در چین در دسامبر 2023 در مقایسه با ماه گذشته آن افزایش داشته است.

این وزارتخانه اعلام کرد، شرکت‌های سفارش خودروی آنلاین طی ماه گذشته 894 میلیون سفارش دریافت کردند که در مقایسه با نوامبر 2023  یک افزایش 8.3 درصدی را نشان می‌دهد.

تا پایان سال گذشته جمعا به 337 شرکت تاکسی اینترنتی مجوز فعالیت در چین اعطا شد که نسبت به پایان ماه نوامبر دو شرکت اضافه شدند.

داده‌های وزارت حمل و نقل چین نشان می‌دهد جمعا 6.57 میلیون گواهینامه رانندگی تاکسی‌های اینترنتی و 2.79 میلیون گواهینامه خودروهای باری در سراسر چین تا پایان دسامبر سال گذشته صادر شده که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 2.2 درصد و 1.7 درصد رشد داشته است.

 

  • 2024/01/20 09:31:36
  • GMT+08:00
  • /