درآمد صنایع پذیرایی چین در سال 2023 برای اولین بار از 5 تریلیون یوان فراتر رفت
2024/01/19 11:36:07

 تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد که در سال 2023 درآمد صنایع پذیرایی چین برای اولین بار از 5 تریلیون یوان فراتر رفته و یک رکورد جدید تاریخی را به ثبت رسانده است.

با بهبود سریع صنایع مصرفی در تماس مستقیم با مخاطب و دارای ساختار خوشه‌ای مانند صنایع پذیرایی و اقامتی، مصرف بار دیگر به نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی تبدیل شده است.

صنایع پذیرایی از یک سو با عرضه مواد خام و توسعه کشاورزی و از سوی دیگر با اشتغال‌زایی و مصرف داخلی ارتباط نزدیک دارد. در سال 2023، صنایع پذیرایی با حدود 2 تریلیون یوان درآمد حاصل از محصولات کشاورزی و غذایی و مواد جانبی آن و صنایع فرآوری مواد غذایی موجب بهبود اقتصاد چین شده است.

فرهنگ غنی و متنوع پذیرایی، علاوه بر نشان دادن عشق و علاقه مردم به زندگی، موجب گسترش مصرف و پیشبرد روند احیای اقتصاد می‌شود.

 

  • 2024/01/19 11:36:07
  • GMT+08:00
  • /