صرف غذا در خانه یخی
2024/01/19 11:29:32

گردشگران در یک خانه یخی در دنیای یخ و برف هاربین در استان هی لونگ جیانگ در شمال شرقی چین، از خوردن غذای سنتی هوگو (قابلمه داغ) لذت می برند.  

  • 2024/01/19 11:29:32
  • GMT+08:00
  • /