صنعت کشت گل در شمال چین
2024/01/19 20:34:15

 در شهر زون هوا، استان هه بی در شمال چین، صنعت کشت گل کشاروزان محلی را با انگیزه و در مسیر زندگی بهتر نگه می دارد. 

  • 2024/01/19 20:34:15
  • GMT+08:00
  • /