فصل ماهیگیری در شمال چین
2024/01/18 11:23:18

فصل ماهیگیری در یخ در وی‌چانگ‌من، استان هه بی در شمال چین شروع شده است و انتظار می رود تا اواخر فوریه ادامه داشته باشد. مخزن محلی دیاویوتای با داشتن یک منطقه آبی گسترده به وسعت 533 هزار متر مربع که دارای لایه یخی به ضخامت 80 سانتی متر است، می تواند شرایط طبیعی عالی را برای فعالیت های ماهیگیری زمستانی فراهم کند. 

  • 2024/01/18 11:23:18
  • GMT+08:00
  • /