ثبت «چاینا تاون» مونترال در فهرست آثار تاریخی کانادا
2024/01/18 11:23:25

طبق گزارش خبرگزاری کانادا در روز 17 ژانویه، شهر مونترال، مرکز استان کبک کانادا اعلام کرد که «چاینا تاون» مونترال را به عنوان یکی از آثار تاریخی خود به ثبت می رساند و به این ترتیب «چاینا تاون» اولین منطقه در شهر مونترال است که به شکل رسمی به عنوان یک اثر تاریخی شناخته خواهد شد.

«چاینا تاون» مونترال تنها «چاینا تاون» در استان کبک و شرق کانادا است که به عنوان یک آثار تاریخی ثبت می شود و همچنین تنها«چاینا تاون» یک شهر فرانسوی زبان در قاره آمریکا است.

  • 2024/01/18 11:23:25
  • GMT+08:00
  • /