لحظه صید ماهی توسط پلیکان
2024/01/18 16:25:18

این پلیکان بزرگ در دریاچه ای در کالیفرنیا، ایالات متحده، با یک حرکت تند، صید خود را به هوا و سپس به منقار خود پرتاب کرد.  

  • 2024/01/18 16:25:18
  • GMT+08:00
  • /