هاله خورشیدی در شهر «گن هه»
2024/01/17 21:21:36

تصویری منحصر به فرد از هاله خورشیدی در شهر «گن هه» که به عنوان «قطب سرما» چین در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین شناخته می شود. 

  • 2024/01/17 21:21:36
  • GMT+08:00
  • /