دراز کشیدن روی میز
2024/01/17 16:20:03

از «دراز کشیدن روی میز» تا «دراز کشیدن روی تخت»، دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در لیویانگ، استان هونان در مرکز چین، به طور قابل توجهی از ست های صندلی میز خوابیده که به تازگی نصب شده بهره می برند و به این ترتیب کیفیت چرت های نیمروزی آن ها در زمان استراحت پس از ناهار بسیار بهبود پیدا کرده است.

  • 2024/01/17 16:20:03
  • GMT+08:00
  • /