ویدئو| آسمان پرستاره «تنگ‌چونگ» در استان «یون‌نان»
2024/01/16 10:18:57

یک عکاس اخیراً ویدئویی مسحورکننده از رد ستارگان آماده کرده است که در آن ستارگان هنگام حرکت در آسمان در شهر «تنگ‌چونگ» استان «یون‌نان» (جنوب غربی چین»، رگه‌هایی را پشت سر خود بر جای می‌گذارند.

لازم به ذکر است که تونگ‌چنگ دارای مناظر زیبا و میراث تاریخی و فرهنگی غنی است.

  • 2024/01/16 10:18:57
  • GMT+08:00
  • /