واردات بیش از 1600 تن جو از کشورهای "کمربند و جاده" به استان شان شی چین
2024/01/16 16:21:40

روز 15 ژانویه، قطار باربری بازگشتی چین-اروپا با 62 کانتینر حامل بیش از 1600 تن جو وارداتی به ارزش 274 هزار و 40 دلار از کشورها و مناطق شرکت کننده در سازندگی مشترک "کمربند و جاده" به بندر زمینی لو گانگ در استان شان شی چین وارد شدند.

روز 30 دسامبر 2023، این قطار باربری چین-اروپا (آسیا) حامل ماشین آلات و تجهیزات و سایر کالاها از بندر زمینی یاد شده در استان شان شی چین از طریق قزاقستان وارد روسیه شد.

در سال‌های اخیر، بندر زمینی لو گانگ استان شان شی با بهره گیری مداوم از مزایای خود به عنوان یک مرکز لجستیکی مهم، ضمن اعزام قطارهای باربری چین-اروپا از مبداء لین فن استان شان شی به بسیاری از شهرهای اروپایی در کشورهای آلمان، ایتالیا و لهستان، قطارهای باری را به مقصد لائوس در جنوب شرقی آسیا و همین طور قطارهای باربری چین-آسیا را به سمت قزاقستان و ازبکستان روانه کرده و با ساخت پایانه قطارهای چین-اروپا (آسیا) در منطقه لین فن، توسعه با کیفیت قطارهای چین-اروپا (آسیا) را تسریع کرده است.


  • 2024/01/16 16:21:40
  • GMT+08:00
  • /