طلوع صبحگاهی در منطقه «سانگ‌جوزی» تبت به روایت دوربین
2024/01/16 09:43:30

مردم در منطقه «سانگ‌جوزی» در «شیگاتسه» واقع در منطقه خودمختار شی‌زانگ (تبت) چین بر اساس سنتی دیرینه برای جشن گرفتن سال نو به تقویم تبتی، صبح زود پرچم‌های نماز را بالای کوه‌ها و بام خانه‌های خود نصب می‌کنند تا به این طریق برای سالی خوب دعا کنند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 14 جولای (24 دی) گرفته است.


  • 2024/01/16 09:43:30
  • GMT+08:00
  • /