چشم آسمان چین
2024/01/16 20:14:17

تلسکوپ رادیویی کروی با دیافراگم پانصد متری (FAST) یا چشم آسمان چین، بزرگ ترین تلسکوپ رادیویی تک ظرفی جهان، عملیات رسمی خود را روز 11 ژانویه 2020 آغاز کرد و به نیروی اصلی رصد فضای اعماق چین تبدیل شد و تا ژوییه 2023 بیش از 800 تپ اختر را مشاهده کرده است.  

  • 2024/01/16 20:14:17
  • GMT+08:00
  • /