قطارهای تندرو جدید فوشینگ
2024/01/15 10:18:43

با به روزرسانی دیاگرام قطار در سال 2024 توسط چین، قطارهای تندرو جدید فوشینگ به بهره برداری می رسد. 

  • 2024/01/15 10:18:43
  • GMT+08:00
  • /