خانواده قوی سیاه در پارک یوان مینگ یوان
2024/01/15 13:21:08

قوی سیاه پدر و مادر در حالی که روی آب دریاچه پارک یوان مینگ یوان پکن شنا می کنند، مراقب جوجه های خود هستند و زیبایی محبت والدین را به تصویر می کشند. 

  • 2024/01/15 13:21:08
  • GMT+08:00
  • /