رودخانه یخ زده لوئوهه
2024/01/14 12:17:31

رودخانه یخ زده لوئوهه یک دگرگونی بسیار زیبا را در وی نان، استان شانشی در شمال غربی چین نشان می دهد. 

  • 2024/01/14 12:17:31
  • GMT+08:00
  • /