ماهیگیری در روستایی در شرق چین
2024/01/14 14:20:00

ماهیگیران در روستای چاهه در شهر هوآیان، استان جیانگ سو در شرق چین، مشغول حمل و نقل ماهی فراوان برای عرضه به بازارهستند. 

  • 2024/01/14 14:20:00
  • GMT+08:00
  • /