هنرمندان گلدوزی روستایی
2024/01/14 17:23:29

هنرمندان با گلدوزی های نفیس روستای جیوچنگ در شهر ون شان، استان یون نان در جنوب غربی چین، جایی که هر بخیه حکایتی از غنای فرهنگی و بیان هنری دارد، لباس هایی را برای عرضه به  بازار سال نو آماده می کنند. 

  • 2024/01/14 17:23:29
  • GMT+08:00
  • /