امیدواری رهبر چین به ایفای نقش نهادهای قضایی و امنیت عمومی در تحقق رستاخیز ملت
2024/01/14 16:00:57

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین از نهادهای قضایی و نهادهای امنیت عمومی (پلیس) خواسته تا ضمن حمایت قاطعانه از رهبری مطلق حزب، پشتوانه‌های امنیتی قدرتمندی را برای روند رستاخیز ملت فراهم کنند.

شی که دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین نیز هست، ضمن صدور دستورالعملی مهم درباره امور قضایی و امنیت عمومی، از پرسنل این بخش‌ها خواست به وظایف خود وفادار باشند و همچنین در انجام وظایف ابتکار عمل خوبی از خود نشان دهند.


  • 2024/01/14 16:00:57
  • GMT+08:00
  • /