آغاز هفتمین گروه از پروژه‌های بزرگ با سرمایه خارجی توسط «کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین»
2024/01/13 14:38:55

خبرنگار از «کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین» خبر گرفت که این کمیسیون اخیراً هفتمین گروه از پروژه‌های بزرگ و نمادین با سرمایه خارجی را راه‌اندازی کرده و سرمایه گذاری کلی این برنامه بیش از 15 میلیارد دلار است.

مسئول مربوطه کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات اشاره کرد: 11 پروژه با سرمایه خارجی از جمله پایگاه تحقیق و توسعه و تولید داروسازی «مدرنا» (Moderna) در شانگهای، پروژه مواد شیمیایی پیشرفته «اس پی کمیکالز» (SP Chemicals) در شهر تای جو استان جیانگ سو و غیره وارد فهرست هفتمین گروه از پروژه‌های بزرگ با سرمایه خارجی شده است. تعداد پروژه انتخاب شده از همه دسته‌های گذشته بیشتر است و شامل زمیه‌های مختلف مانند زیست‌پزشکی، خودروسازی، باتری انرژی جدید و صنایع شیمیایی هستند.

طبق خبرهای رسیده، تا کنون، 40 پروژه بزرگ با سرمایه خارجی از شش گروه قبلی کلاً سرمایه گذاری با ارزش 73 میلیارد دلار را انجام داده است.


  • 2024/01/13 14:38:55
  • GMT+08:00
  • /