«هفته مُد هاربین 2024» از دریچه دوربین
2024/01/13 09:23:33

«هفته مُد هاربین 2024» از روز پنجشنبه 11 ژانویه (21 دی) در شهر «هاربین» استان «هی‌لونگ‌جیانگ» (شمال شرقی چین) آغاز شده است.

مدل‌ها در این رویداد خلاقیت‌های برندهای مختلف پوشاک را به نمایش می‌گذارند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 11 ژانویه گرفته است.

 

  • 2024/01/13 09:23:33
  • GMT+08:00
  • /