غارهای لوئویانگ
2024/01/13 12:00:17

تعداد زیادی از گردشگران برای بازدید از غارهای لوئویانگ سرازیر استان هه نان مرکز چین شدند. بسیاری از آن ها با آغاز سال نو در مقابل «بودای لوشه نا» جمع شدند. در سال 2000 به عنوان بخشی از فعالیت های ویژه برای سال اژدها، نور ملایمی در اطراف نقطه عطف باستانی لوشه نا تابیده شد. این غارها حاوی بزرگ ترین مجموعه هنر چینی از سلسله های وی شمالی (386-534) و تانگ (618-907) هستند. 

  • 2024/01/13 12:00:17
  • GMT+08:00
  • /