زندگی گونه کمیاب میمون در جنوب غربی چین
2024/01/12 14:54:57

یک گونه میمون که در جنوب آسیا وجود دارد، در کشور چین، در جنگل انبوه مانگ شی استان یون نان در جنوب غربی چین زیست دارد. اخیرا چندین نوزاد تازه از این گونه متولد شده است. نوزادان دوست داشتنی این حیوان حفاظت شده ملی با خز طلایی به دنیا می آیند و با رسیدن به سن سه ماهگی به تدریج رنگ آن ها به خاکستری نقره ای تبدیل می شود. 

  • 2024/01/12 14:54:57
  • GMT+08:00
  • /