اداره ملی آمار چین: شاخص قیمت مصرف کننده چین در سال 2023 میلادی 0.2 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافت
2024/01/12 15:58:20

ماه دسامبر سال 2023 میلادی، شاخص قیمت مصرف کننده چین در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 0.3 درصد کاهش یافت. در این میان میزان کاهش این شاخص در مناطق شهری 0.3 درصد و در مناطق روستایی 0.5 درصد بود. قیمت  اقلام خوراکی 3.7 در صد پایین آمد و قیمت اقلام غیرخوراکی 0.5 در صد افزایش یافت و در برابر کاهش 1.1 درصدی  قیمت کالاهای مصرفی، هزینه خدمات 1.0 درصد افزایش یافت.

در ماه دسامبر سال 2023، شاخص قیمت مصرف کننده چین در مقایسه با ماه نوامبر 0.1 در صد افزایش یافت که برای مناطق شهری و روستایی میزان افزایش آن همان 0.1 درصد بود. قیمت  اقلام خوراکی 0.9 در صد افزایش داشت و قیمت اقلام غیر خوراکی 0.1 در صد کاهش پیدا کرد. قیمت کالاهای مصرفی 0.1 در صد افزایش یافت و هزینه خدمات 0.1 در صد افزایش یافت.

در کل سال 2023 میلادی، شاخص قیمت مصرف کننده چین در مقایسه با سال 2022 میلادی 0.2 در صد افزایش یافت.


  • 2024/01/12 15:58:20
  • GMT+08:00
  • /