پارک دریاچه نوشان در شهر مینگ گوانگ
2024/01/12 21:58:37

صدها هزار فرفره کوچک در رنگ ها و طرح های مختلف، بازدیدکنندگان را به سمت یک پارک دریاچه نوشان در شهر مینگ گوانگ، استان آن هویی در شرق چین کشاند. 

  • 2024/01/12 21:58:37
  • GMT+08:00
  • /